fbpx

contact@esster.fi

Om Mig

Om Mig

Stina sandström

Foto: Monica Sandström / Bildström

Stina Sandström

 • Lösningsfokuserad bildkonstterapeut
  Tampereen Kesäyliopisto, Alfa Partners Academy Finland Oy, programmet Solution Focused Art®.
 • Lösningsfokuserad terapeut/ korttidsterapeut (psykoterapeutiska färdigheter inkl.), Kristillinen terapiainstituutti KTI, Evangeliska Folkhögskolan i Österbotten.
 • Auvo®- practitioner.
 • KokoNaiset- ryhmänohjaaja.
 • Keijun Varjo- ryhmänohjaaja.
 • Yrkesexamen för Specialhandledare av barn och ungdom,
  Yrkesakademin i Österbotten.
 • Svenska Konstskolan i Nykarleby, konststudier 3-åriga.
 • Bildkonstterapi med barn och ungdom, introduktion,
  Åbo Akademi, Vasa sommaruniversitet.
 • Motivational interview / Novia CLL, 2013.
 • Övrigt: Samtals- och samarbetsmetoden “Att ta upp oron”, Non Violent Communication.
 • Medlem i Ratkaisukeskeiset taideterapeutit r.y.
Stina sandström

Foto: Monica Sandström / Bildström

Stina Sandström

Lösningsfokuserad bildkonstterapeut,

Tampereen Kesäyliopisto, Alfa Partners Academy Finland Oy, programmet Solution Focused Art®.

Lösningsfokuserad terapeut/ korttidsterapeut

(psykoterapeutiska färdigheter inkl.), Kristillinen terapiainstituutti KTI, Evangeliska Folkhögskolan i Österbotten.

Auvo®- practitioner.

Yrkesexamen för Specialhandledare av barn och ungdom,

Yrkesakademin i Österbotten.

Svenska Konstskolan i Nykarleby,

konststudier 3-åriga.

Bildkonstterapi med barn och ungdom, introduktion,
Åbo Akademi, Vasa sommaruniversitet.

Motivational interview / Novia CLL, 2013.

Övrigt: Samtals- och samarbetsmetoden “Att ta upp oron”, Non Violent Communication.

Medlem i Ratkaisukeskeiset taideterapeutit r.y.

Principer och värderingar

Jag följer branschens etiska principer och beaktar myndigheternas direktiv som reglerar motsvarande terapiverksamhet, och månar om din integritet, trygghet och säkerhet. Jag har tystnadsplikt och dokumentation och information kring kundbesök finns tillgänglig endast i mottagningens egen dokumentation, förvarad och skyddad enligt RFV:s riktlinjer, och visas inte för andra parter.

Människans värde är oantastligt, alla bör respekteras som en unik individ med unika egenskaper och rätt att behandlas värdigt och rättvist. I en värld där den enskilda människan inte känner sig delaktig och respekterad, och möjligheterna att bidra eller påverka är små; där vill jag ge möjlighet för människan att bli sedd och hörd och respekteras för sin egen person.

Terapiformen jag erbjuder passar då illamåendet inte är av allvarligare karaktär och en lättare terapi kan anses tillräcklig för att förbättra tillståndet.

Principer och värderingar

Jag följer branschens etiska principer och beaktar myndigheternas direktiv som reglerar motsvarande terapiverksamhet, och månar om din integritet, trygghet och säkerhet. Jag har tystnadsplikt och dokumentation och information kring kundbesök finns tillgänglig endast i mottagningens egen dokumentation, förvarad och skyddad enligt RFV:s riktlinjer, och visas inte för andra parter.

Människans värde är oantastligt, alla bör respekteras som en unik individ med unika egenskaper och rätt att behandlas värdigt och rättvist. I en värld där den enskilda människan inte känner sig delaktig och respekterad, och möjligheterna att bidra eller påverka är små; där vill jag ge möjlighet för människan att bli sedd och hörd och respekteras för sin egen person.

Terapiformen jag erbjuder passar då illamåendet inte är av allvarligare karaktär och en lättare terapi kan anses tillräcklig för att förbättra tillståndet.

Ditt värde som människa definieras inte av din sjukdom, din sociala status, dina ouppfyllda drömmar och mål som inte nåtts, eller andra yttre attribut. Ditt värde som människa är oantastligt och likamed den unika människa du är, med din personlighet, egenskaper, förmågor, tankar och känslor. I din personliga kapacitet, och med användning av de yttre tillgängliga resurserna ligger också möjligheterna till de lösningar som är de rätta just för dig. Det finns alltid möjlighet att göra något litet för att må bättre. Du är värd det. Detta lilla kan vara startskottet till något större!

Stina SandstrÖm

Ditt värde som människa definieras inte av din sjukdom, din sociala status, dina ouppfyllda drömmar och mål som inte nåtts, eller andra yttre attribut. Ditt värde som människa är oantastligt och likamed den unika människa du är, med din personlighet, egenskaper, förmågor, tankar och känslor. I din personliga kapacitet, och med användning av de yttre tillgängliga resurserna ligger också möjligheterna till de lösningar som är de rätta just för dig. Det finns alltid möjlighet att göra något litet för att må bättre. Du är värd det. Detta lilla kan vara startskottet till något större!

Stina SandstrÖm

Kontakta mig

Du kan kontakta mig via telefon, meddelanden eller mejl, eller via detta formulär – så återkommer jag till dig så snart som möjligt.  Jag svarar gärna på dina frågor, stora eller små.